Gloudemans Uitspraak - algemeen
30 januari 2019

ABRS – Verzilting, beoordeling causaal verband

Appellant heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend in verband met ondervonden gewasschade. Als gevolg van de openstelling van de Katse Heule stelt appellant dat sprake is van verzilting waardoor gewasschade wordt ondervonden.

bekijk uitspraak

Door de schadecommissie is onderzoek verricht en zijn geen directe bewijzen gevonden voor het bestaan van een verband tussen de openstelling van de Katse Heule en de gestelde gewasschade. Dit heeft appellant ook niet kunnen aantonen met onderzoeken van door hem aangestelde deskundigen. Op grond van deze omstandigheden is de minister terecht tot de conclusie gekomen dat er geen aantoonbaar verband is en ligt het niet op de weg van de minister om nader onderzoek te doen naar een mogelijk verband.

Gloudemans voor het land van morgen