Gloudemans Uitspraak - algemeen
7 februari 2018

ABRS – Geen referentieobjecten bij taxatie

In de taxatie bij het advies zijn geen referentieobjecten opgevoerd. Dit maakt op zichzelf niet dat het college dat advies niet aan zijn besluitvorming ten grondslag mocht leggen.

bekijk uitspraak

Hiertoe is van belang dat onroerende zaken niet alleen op basis van gevalsvergelijking worden getaxeerd, maar ook de kennis, ervaring en intuïtie van de deskundige een rol spelen. Dat dit met zich brengt dat een gemaakte taxatie lastig te beoordelen is, is inherent aan taxatie. Ook ingeval referentieobjecten worden opgevoerd in een tegenrapportage dient de taxateur de referenties te corrigeren voor hun afwijkende kenmerken. De Afdeling oordeelt dat appellant niet aannemelijk heeft gemaakt dat de door de aangestelde deskundigen gemaakte taxatie voor onjuist moet worden gehouden.

Gloudemans voor het land van morgen