Gloudemans Uitspraak - algemeen
29 januari 2020

ABRS – Concreet beleidsvoornemen

Actieve risicoaanvaarding is aangenomen op basis van een structuurplan. Appellant is van oordeel dat de contouren en begrenzingen van het plangebied op de bij het structuurplan behorende kaart niet volstrekt duidelijk zijn.

Bekijk uitspraak

De bij het structuurplan behorende kaart heeft een grofmazig karakter. Dat neemt naar oordeel van de Afdeling echter niet weg dat, ondanks de gebruikte schaal en het ontbreken van plaatsaanduidingen en gebiedsomschrijvingen, uit de kaart valt af te leiden dat het plangebied is gelegen binnen de grenzen van een op de kaart oranjebruin gekleurde locatie met een uitbreidingsmogelijkheid voor woningbouw.

Gloudemans voor het land van morgen