Gloudemans Uitspraak - algemeen
17 november 2022

Besluit van 29 oktober 2022, nr. 2022002345 (Provincie Groningen – Fietsroute Plus Groningen-Winsum)

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Het Hogeland, begrepen in het onteigeningsplan “Fietsroute Plus Groningen-Winsum”.

Noodzaak en urgentie:
De provincie Groningen is van plan om kwalitatief hoogwaardige fietsroutes (de zogeheten Fietsroutes Plus) aan te leggen tussen de grootste forenzen-kernen en de stad Groningen. Het project ziet op de fietsroute die dicht langs de N361 (aan beide kanten van de weg) loopt. De fietsroute is smal en behoort tot de drie gevaarlijkste fietsroutes in de provincies. Een Fietsroute Plus is een hoogwaardig fietspad, dat de fietser extra comfort biedt, breder is en een betere doorstroming heeft. Door het realiseren van de Fietsroutes Plus wordt tevens de verkeersveiligheid voor (brom)fietsers verbeterd en wordt de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto verbeterd.

Zienswijze:
Er is één zienswijze ingediend. Verzoeker heeft op 6 oktober 2022 kenbaar gemaakt dat partijen overeenstemming hebben bereikt en dat daardoor voortzetting van de onteigeningsprocedure voor de onroerende zaken van reclamant niet meer nodig is. Hierdoor blijft de zienswijze buiten beschouwing.

Overige overwegingen:
“Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen resterende onroerende zaak bij de uitvoering van het bestemmingsplan niet kan worden gemist.

Ons is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling worden geacht dat de provincie Groningen de vrije eigendom van de door ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken verkrijgt.”

Bekijk uitspraak

Gloudemans voor het land van morgen