Gloudemans Uitspraak - algemeen
10 april 2019

ABRS – Voorzienbaarheid en aankoop van overige erfgenamen

Door TOG Nederland is vastgesteld dat aanvrager op 8 maart 2005 voor 1/3 eigenaar van de woning is geworden door erfopvolging. Volgens TOG dient de voorzienbaarheid in het geval van eigendomsverkrijging door erfopvolging te worden beoordeeld naar het moment dat de erflater de koopovereenkomst sloot. Dit was op 24 maart 1977. Op dat moment was de ontwikkeling niet voorzienbaar. Voor het deel van de woning dat is verkregen door erfopvolging is dan ook geen actieve risicoaanvaarding tegengeworpen.

bekijk uitspraak

Dit is volgens TOG anders wat betreft het overige deel van de woning dat appellant heeft gekocht van de overige erfgenamen. Op het moment dat dit deel werd geleverd, was de ontwikkeling bekend. Volgens TOG komt twee derde van het begrote nadeel dan ook niet voor tegemoetkoming in aanmerking.

De Afdeling volgt het advies van TOG niet. De betaling die aan de andere erfgenamen is verricht, heeft plaatsgevonden in het kader van de akte van verdeling en ter compensatie van overbedeling. Er is aldus sprake van verkrijging onder algemene titel waarbij geen actieve risicoaanvaarding kan worden tegengeworpen.

Gloudemans voor het land van morgen