Gloudemans Uitspraak - algemeen
4 mei 2022

ABRS – Referentieobjecten taxatie

Door de deskundige zijn in het advies bij de taxatie geen referentieobjecten vermeld. De Afdeling oordeelt dat dit op zichzelf niet maakt dat het college het advies niet aan zijn besluiten ten grondslag mocht leggen.

Bekijk uitspraak

Een onroerende zaak wordt namelijk niet alleen op basis van een vergelijking met andere objecten getaxeerd, maar ook op basis van de kennis, ervaring en intuïtie van de taxateur. Anders dan appellant heeft aangevoerd is de taxatie niet in strijd met de artikelen 3:2 en 3:46 van de Awb tot stand gekomen. Appellant heeft naar het oordeel van de Afdeling niet aannemelijk gemaakt dat de taxatie van de SAOZ onjuist is.

 

Gloudemans voor het land van morgen