Gloudemans Uitspraak - algemeen
22 januari 2020

ABRS – Verkeersbewegingen en woz-waarde

Aanvrager stelt schade te hebben geleden als gevolg van een verleende vrijstelling en bouwvergunning. Door de deskundige is de waardedaling vastgesteld op € 35.000,00. De derdebelanghebbende is van oordeel dat voor de waardedaling onjuiste uitgangspunten zijn gehanteerd.

Bekijk uitspraak

Het plan voorziet in de realisatie van vijf appartementen met acht parkeerplaatsen. De rechtbank is voor het aantal verkeersbewegingen uitgegaan van acht parkeerplaatsen. Volgens de derdebelanghebbende had als uitgangspunt dienen te worden gehanteerd het aantal appartementen en niet het aantal parkeerplaatsen. De omstandigheid dat een eigenaar van een appartement ervoor kiest om meer dan één auto te bezitten, is geen ruimtelijk relevante omstandigheid, aldus de derdebelanghebbende.

De Afdeling overweegt dat niet in geschil is dat vrijstelling en bouwvergunning zijn verleend voor de realisatie van vijf appartementen en acht parkeerplaatsen. Dat betekent volgens de Afdeling dat voor het aantal verkeersbewegingen dient te worden uitgegaan van het aantal parkeerplaatsen. De deskundige heeft dit terecht gedaan door in het nieuwe regime uit te gaan van acht parkeerplaatsen, terwijl die parkeerplaatsen er onder het oude regime niet waren.

Gloudemans voor het land van morgen