Gloudemans Het land van morgen

Expertises

Gloudemans is een veelzijdig adviesbureau op het gebied van vastgoed en grondzaken, bestaande uit taxateurs, rentmeesters, juristen, vastgoedadviseurs, grondzakendeskundigen, onteigeningsdeskundigen en gebiedseconomen.

Gloudemans kenmerkt zich door kennis voor het gehele spectrum van gebiedsontwikkeling en specialisaties op alle aspecten van onroerend goed, van landbouwgrond tot stedelijke (her)ontwikkelingen. Hier leest u meer over onze expertises.

Gloudemans voor Het Land van Morgen

Gebiedsontwikkeling

Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven waarin maatschappelijke ambities gecombineerd moeten worden en waar veel en vooral uiteenlopende belangen en disciplines spelen. ... Ontdek meer
https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/EXPERTISEBEELD-Gebiedsontwikkeling-_1832373052.jpg
Gebiedsontwikkeling

Gebiedseconomie

Met Gloudemans als uw financiële sparringspartner wordt de realisatie van gebieds- of vastgoedontwikkelingen binnen de gestelde kaders mogelijk. Onze gebiedseconomen geven strategisch ... Ontdek meer
https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Gloudemans-Expertise-Gebiedseconomie-1.jpg
Gebiedseconomie

Grondverwerving

Om nieuwe gebiedsontwikkelingen mogelijk te maken, is het vaak noodzakelijk om gronden/opstallen te verwerven. Gloudemans heeft de deskundigheid en de ervaring in ... Ontdek meer
https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Gloudemans-Expertise-Grondverwerving-1.jpg
Grondverwerving

Rentmeesterij

De rentmeesters van Gloudemans zijn natuurlijk gedreven gebiedsregisseurs met visie. Ontwikkeling, inrichting en beheer van het landelijk gebied zijn onze specialiteiten. In ... Ontdek meer
https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Gloudemans-Expertise-Rentmeesterij-1.jpg
Rentmeesterij

Schadevergoedingsrecht

Als gevolg van rechtmatig handelen of andere besluitvorming kan een wettelijke verplichting tot schadevergoeding ontstaan (nadeelcompensatie). Gloudemans is gespecialiseerd in het schadevergoedingsrecht ... Ontdek meer
https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Gloudemans-Expertise-Schadevergoedingsrecht-1.jpg
Schadevergoedingsrecht

Taxaties

De ontwikkelingen in de vastgoedmarkt gaan razendsnel. Vastgoed speelt een steeds belangrijkere rol in de maatschappij, waardoor een onafhankelijke en betrouwbare bepaling ... Ontdek meer
https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Gloudemans-Expertise-Taxaties-1.jpg
Taxaties

Transities

De energietransitie, de landbouwtransitie en de woningbouwopgave zijn drie belangrijke opgaven van nationale omvang. Deze opgaven vragen een gebiedsgerichte en integrale benadering. ... Ontdek meer
https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Gloudemans-Expertise-Transities-1.jpg
Transities

Aanbesteden en selecteren

Tenders in vastgoed- en gebiedsontwikkeling bieden overheden de kans om hun economische, ruimtelijke, maatschappelijke, circulaire én duurzame ambities waar te maken bij ... Ontdek meer
https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Rechtbank-DJI-3-kleiner-formaat.jpg
Aanbesteden en selecteren

Gloudemans voor het land van morgen