Gloudemans Uitspraak - algemeen
20 juni 2018

Rb Midden-Nederland – wijzigingsplan

Op 23 januari 2001 is er een wijzigingsplan vastgesteld ter plaatse van het perceel van eiser waar zich twee loodsen bevinden. Beide loodsen zijn onder het overgangsrecht gebracht. Bij besluit van 5 november 2002 is aan eiser vrijstelling verleend van het wijzigingsplan, voor de opslag van bouwmaterialen in de grote loods. Op 25 juni 2012 is er een bestemmingsplan vastgesteld waarbij op de grote loods een bedrijfsbestemming met opslag functieaanduiding rust. De kleine loods is niet meer ingetekend en niet bestemd.

bekijk uitspraak

Niet in geschil is dat de grote loods – nadat eerder vrijstelling is verleend – in het nieuwe planologische regime positief is bestemd en dat dit bestemmingsplan op dit punt niet voor planologisch nadeel zorgt. De discussie ziet op de kleine loods.
De rechtbank oordeelt dat de voor de grote loods verleende vrijstelling geen verandering kan brengen in de planologische status van de kleine loods die in het wijzigingsplan niet is bestemd. Onder het wijzigingsplan was niet meer dan 80 m² aan bijgebouwen behorende bij eengezinshuizen op het perceel van eiser toegestaan. Op het perceel van eiser staat geen eengezinshuis, zodat er onder het wijzigingsplan in het geheel geen bijgebouwen toegestaan waren op eisers perceel. In de vergelijking met het bestemmingsplan 2012 (waarin de kleine loods niet is bestemd) is dus geen sprake van een wijziging, en dus geen sprake van planologisch nadeel. Dat verweerder het strijdig gebruik van de kleine loods jarenlang zou hebben gedoogd brengt geen verandering in de planologische status van de kleine loods.
Onder het wijzigingsplan was parkeren op eisers perceel toegestaan voor zover dat was gerelateerd aan de woonbestemming, zodat eiser niet mocht parkeren ten behoeve van zijn (aannemers)bedrijf. Op grond van de voor de grote loods verleende vrijstelling voor opslag, is het eiser ten hoogste toegestaan om de bouwmaterialen te laden en te lossen. In de vergelijking met het bestemmingsplan 2012 (waarin parkeren vergunningvrij is toegestaan tot 50 m² behorende bij de hoofdgebouwen die op de aangrenzende gronden zijn gelegen) is dus geen sprake van een wijziging ten aanzien van parkeren ten behoeve van eisers (aannemers)bedrijf, en dus geen sprake van planologisch nadeel.

Gloudemans voor het land van morgen