Gloudemans Uitspraak - algemeen
19 januari 2022

ABRS – Onafhankelijkheid

Appellant stelt schade als gevolg van de komst van een bedrijventerrein. Gesteld is dat sprake is van een schijn van partijdigheid bij Antea.

Bekijk uitspraak

Appellant heeft naar voren gebracht dat Antea betrokken is geweest bij de totstandkoming van het Groenplan Reusel-De Mierden 2020 t/m 2024 en bij een onderzoek naar een voorkeursalternatief voor een vernieuwde N284. Uit de stukken valt af te leiden dat Antea als adviseur is ingeschakeld en niet als belangenbehartiger van de gemeente. Dit is onvoldoende om aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van Antea te twijfelen. Dat degene die, namens de gemeente, als projectleider bij de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein betrokken is geweest, vanaf oktober 2018 bij Antea werkzaam is, leidt niet tot een ander oordeel. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat diegene invloed heeft uitgeoefend of kunnen uitoefenen op de adviezen van Antea.

Gloudemans voor het land van morgen