Gloudemans Uitspraak - algemeen
30 november 2022

Rechtbank Den Haag – Speciale last

Verschillende eigenaren van landbouwgrond zijn geconfronteerd met een omzet- en ploegverbod op hun blijvend grasland in het Natura 2000-gebied Rijntakken. Zij eisen bij de burgerlijke rechter nadeelcompensatie.

Eisers stellen zich op het standpunt dat de referentiegroep bestaat uit alle landbouwers in Nederland die geen blijvend grasland hebben in Natura 2000-gebieden. Met de Staat is de rechtbank van oordeel dat dit geen referentiegroep kan zijn, omdat landbouwers die geen blijvend grasland hebben in Natura 2000-gebieden juist niet worden getroffen door het overheidshandelen waar het in deze zaak om gaat. Als referentiegroep moet dus worden uitgegaan van alle andere landbouwers die ook blijvend grasland hebben in Natura 2000-gebieden en voor wie het ploeg- en omzetverbod ook geldt.

De rechtbank stelt vast dat niet gebleken is dat het omzet- en ploegverbod op eisers zwaarder drukt dan op de referentiegroep. Aan het vereiste van speciale last is dus niet voldaan, aldus de rechtbank.

Eisers stellen zich op het standpunt dat de referentiegroep bestaat uit alle landbouwers in Nederland die geen blijvend grasland hebben in Natura 2000-gebieden. Met de Staat is de rechtbank van oordeel dat dit geen referentiegroep kan zijn, omdat landbouwers die geen blijvend grasland hebben in Natura 2000-gebieden juist niet worden getroffen door het overheidshandelen waar het in deze zaak om gaat. Als referentiegroep moet dus worden uitgegaan van alle andere landbouwers die ook blijvend grasland hebben in Natura 2000-gebieden en voor wie het ploeg- en omzetverbod ook geldt.

De rechtbank stelt vast dat niet gebleken is dat het omzet- en ploegverbod op eisers zwaarder drukt dan op de referentiegroep. Aan het vereiste van speciale last is dus niet voldaan, aldus de rechtbank.

Bekijk uitspraak

Gloudemans voor het land van morgen