Gloudemans Uitspraak - algemeen
9 augustus 2017

ABRS – Compensatie in natura (Someren)

De gemeente had in haar besluit opgenomen dat een tegemoetkoming in de geleden planschade (directe planschade) werd toegekend in de vorm van compensatie in natura door herstel van de oude gunstigere bestemming. Naar blijkt kan het reparatieplan niet worden beschouwd als toereikende compensatie in natura voor de geleden directe planschade omdat de takel- en bergingsactiviteiten op het bedrijfsperceel daarin niet positief zijn bestemd.

bekijk uitspraak

Daarnaast heeft de rechtbank uitgesproken dat het college ten onrechte de vergoeding van de gestelde planschade door een geldbedrag afhankelijk heeft gesteld van de uitspraak van de Afdeling over het reparatieplan, terwijl deze uitspraak volgens de rechtbank ten tijde van het besluit van 3 maart 2015 een onzekere toekomstige gebeurtenis was. Dit onderdeel komt verder niet ter sprake in de onderhavige uitspraak, maar is wel van belang wat betreft de vraag of de schade voldoende gecompenseerd is.

Gloudemans voor het land van morgen