Gloudemans Uitspraak - algemeen
29 maart 2023

29-03-2023 / ABRS – Compensatie in natura

Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van een nieuw bestemmingsplan. De door de gemeente ingeschakelde adviseur geeft aan dat de bouwmogelijkheden niet zijn verslechterd, maar de gebruiksmogelijkheden wel. Als gevolg van de planologische wijziging zijn ter plaatse geen bedrijven in milieucategorie 3 meer toegestaan. Het college heeft aangegeven een bestemmingsplan in procedure te brengen waarmee de vervallen gebruiksmogelijkheden worden hersteld.

Appellant stelt, onder verwijzing naar een notariële akte van certificatenoverdracht, dat hij geen eigenaar meer is van de percelen. De Afdeling overweegt dat omdat appellant de certificaten van de aandelen niet meer in handen heeft, hij geen belang meer heeft in de vennootschap die het perceel in eigendom heeft. Onder deze omstandigheid kan het college de door appellant geleden planschade niet meer wegnemen door de oude planologische mogelijkheden van dit perceel te laten herstellen.

Bekijk uitspraak

Gloudemans voor het land van morgen