Gloudemans Uitspraak - algemeen
3 maart 2021

ABRS – Compensatie in natura na overdracht

De eigenaar van een perceel in de gemeente Sittard-Geleen is als gevolg van een planologische wijziging geconfronteerd met verminderde gebruiks- en bouwmogelijkheden. De gemeente besluit om de planschade in natura te compenseren door het terug bestemmen van de gebruiks- en bouwmogelijkheden. De Afdeling haalt een streep door dit besluit omdat ten tijde van het besluit niet zeker was dat het nieuwe bestemmingsplan ook daadwerkelijk in werking zou treden én was geen tegemoetkoming vastgesteld voor het geval het bestemmingsplan de eindstreep niet zou halen.

Bekijk uitspraak

Vervolgens voorziet de Afdeling zelf in de zaak. De Afdeling stelt vast dat de eigenaar op de peildatum (een BV) het perceel aan haar directeur (in 2017) heeft verkocht en vervolgens aan een derde (in 2018). In 2018 was het bestemmingsplan dat voorziet in de compensatie in natura nog niet in werking getreden. Daarmee is de tegemoetkoming niet anderszins verzekerd met het bestemmingsplan.
Het college had betoogd dat de BV en de directeur diende te worden vereenzelvigd voor de beoordeling van de compensatie in natura. Aan behandeling van dit betoog komt de Afdeling niet toe omdat de directeur de gronden inmiddels aan een derde heeft verkocht.

Gloudemans voor het land van morgen