Gloudemans Uitspraak - algemeen
14 juli 2021

ABRS – Huurwaardekapitalisatiemethode

Appellant is eigenaar van een horecaobject waar door de planologische wijziging meer bebouwing mogelijk wordt gemaakt waardoor de onderneming minder zichtbaar is vanaf het plein en de bezonning op het terras afneemt. Ter discussie staat de in de waardering gebruikte huurwaardekapitalisatiefactor.

Bekijk uitspraak

In het taxatierapport van de deskundige is gerekend met een factor van 12,75. Appellant heeft met een advies van Gloudemans succesvol de juistheid van deze factor bestreden. Volgens Gloudemans had een factor van 16,4 gebruikt moeten worden. Dit maakt aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van het in het advies gehanteerde factor, zodat het betoog slaagt.

De Afdeling voorziet zelf in de zaak en stelt een waardevermindering vast op basis van een huurwaardekapitalisatiefactor van 14,5, hetgeen een middeling betreft van de in de procedure aan bod gekomen factoren.

Gloudemans voor het land van morgen