Gloudemans Uitspraak - algemeen
17 juli 2019

ABRS – Ontwikkeling sportvelden in de lijn der verwachting

Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van de woningbouwontwikkeling op de voormalige sportvelden. Door het college is gesteld dat een gedeelte van de schade onder het normaal maatschappelijk risico valt. De omvang van het normaal maatschappelijk risico is vastgesteld op 4% aangezien de herontwikkeling tot woonwijk op de voormalige sportvelden in de lijn der verwachtingen lag.

bekijk uitspraak

In navolging van het college overweegt de Afdeling dat de ontwikkeling in de lijn der verwachting ligt. Het sportcomplex is tot 2012 gebruikt. Daarna is het park in verval geraakt en zijn de opstallen verwoest door brand. Eind jaren negentig is de nieuwbouwwijk waar appellant woont ook ontwikkeld op voormalige sportvelden die destijds deel uitmaakten van het betreffende sportpark. Het ontwikkelen van voormalige sportvelden tot woonwijk is dus geen nieuwe ontwikkeling in de gemeente Rozendaal, aldus de Afdeling. Dit volgt temeer uit de toelichting van het oude planologische regime, waarin is vermeld dat herontwikkeling wordt voorzien op de sportvelden voor een school en aanvullende woningbouw. De herontwikkeling past naar oordeel van de Afdeling in het gemeentelijk ruimtelijk beleid.

Gloudemans voor het land van morgen