Gloudemans Uitspraak - algemeen
26 juli 2017

ABRS – voorzienbaarheid (Weesp)

In deze uitspraak komt het onderscheid tussen de voorzienbaarheid in het kader van het maatschappelijk risico en in het kader van de risico-aanvaarding aan de orde. Verder bevestiging dat een wijzigingsbevoegdheid en de plantoelichting een concreet beleidsvoornemen kunnen bevatten.

Gloudemans voor het land van morgen