Gloudemans Uitspraak - algemeen
11 juli 2018

ABRS – Bouwverbod en uit te werken bestemming

Appellant heeft een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade ingediend als gevolg van de komst van een bestemmingsplan waarin zijn onroerende zaak een uit te werken bestemming voor woongebied heeft gekregen.

bekijk uitspraak

De rechtbank heeft in navolging van het college geoordeeld dat de schade eerst kan worden vastgesteld nadat het uitwerkingsplan onherroepelijk is geworden. De Afdeling vernietigt de uitspraak van de rechtbank. Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak overweegt de Afdeling dat het bouwverbod en het wegbestemmen van het gebruik van de oude bestemming reeds kunnen worden beoordeeld. Het college wordt opgedragen een nieuw besluit te nemen.

Gloudemans voor het land van morgen