Gloudemans Uitspraak - algemeen
21 november 2018

ABRS – Nauwkeurige bepaling toename bouwmassa

Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van onder meer een toename van de bouwmassa. In het advies van de SAOZ staat niet het aantal vierkante meters opgenomen waarmee de bouwmogelijkheden zijn uitgebreid. In het advies is opgenomen dat de nadelen voor appellant bestaan uit enige extra aantasting van het uitzicht en enige extra schaduwhinder en zonlichtvermindering.

bekijk uitspraak

Appellant heeft daarentegen een rapport overgelegd waarin de toename van de bebouwing op 2.095 m² is vastgesteld. De Afdeling oordeelt dat het gegeven dat de toename van de bouwmogelijkheden niet in m² is gespecifieerd, niet met zich brengt dat het advies niet met de daarbij vereiste zorgvuldigheid is vastgesteld. De in het advies vermelde kwalificaties van de nadelen zijn voor appellant ook zonder die informatie voldoende inzichtelijk en overtuigend. Uit het betoog van appellant blijkt niet van concrete aanknopingspunten voor het oordeel dat het college de nadelen van de toename van de bouwmogelijkheden en de overschrijding van de bouwvlakken heeft onderschat.

Gloudemans voor het land van morgen