Gloudemans Uitspraak - algemeen
11 maart 2020

ABRS – NMR na gedeeltelijke voorzienbaarheid

Appellant heeft schade ondervonden die gedeeltelijk voorzienbaar is. In deze zaak staat onder meer ter discussie of de drempel voor het normaal maatschappelijk risico dient te worden getoetst aan de totale of alleen de niet-voorzienbare schade.

Bekijk uitspraak

Onder verwijzing naar een uitspraak van 8 juli 2015 overweegt de Afdeling dat voor de beantwoording van de vraag of de schade geheel of gedeeltelijk binnen het normaal maatschappelijk risico valt, dient te worden uitgegaan van het schadebedrag dat resteert na aftrek van dat deel van de schade dat voorzienbaar was ten tijde van de aankoop.

Gloudemans voor het land van morgen