Gloudemans Uitspraak - algemeen
27 december 2017

ABRS – reikwijdte aanvraag (Bodegraven – Reeuwijk)

De gemeente had de aanvraag van appellant waarin schade wordt gesteld als gevolg van bestemmingsplan A afgewezen. Pas in bezwaar stelt appellant dat ook schade wordt geleden als gevolg van het bestemmingsplan B.

bekijk uitspraak

De gemeente wijst het bezwaar af welk besluit bij de rechtbank in stand blijft. Ook de Afdeling is het eens met de afwijzing. Onder verwijzing naar de nota van toelichting behorende bij de Bro merkt de Afdeling op dat de aanvraag leidend is. De gemeente was niet gehouden om buiten die grenzen te treden door in de bezwaarfase na te gaan of appellant als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan B schade heeft geleden.

Gloudemans voor het land van morgen