Gloudemans Uitspraak - algemeen
12 mei 2021

ABRS – Taxatie aanvrager

Aanvrager kan zich niet verenigen met de waardering van zijn woning onder het oude planologische regime. Naar oordeel van aanvrager is tevens rekening gehouden met de maximaal planologische mogelijkheden, het rapport van de deskundige van het college is als uitgangspunt gehanteerd.

Bekijk uitspraak

De Afdeling stelt vast dat in het rapport geen omschrijving is gegeven van de maximaal planologische mogelijkheden onder het oude regime. Uit het rapport valt niet af te leiden dat bij de taxatie rekening is gehouden met die mogelijkheden. Voorts concludeert de Afdeling dat de waardering tot gevolg zou hebben dat de woning met ruim 20 procent in waarde daalt. Dat strookt volgens de Afdeling niet met de door de deskundige getrokken conclusie uit die vergelijking tussen de planologische mogelijkheden in het plangebied onder het oude en nieuwe bestemmingsplan.

Gloudemans voor het land van morgen