Gloudemans Uitspraak - algemeen
9 januari 2019

ABRS – Anderszins verzekerd – fictieve schade

Aanvrager heeft schade ondervonden als gevolg van een ontwikkeling die onder meer heeft plaatsgevonden op gronden die hij zelf heeft verkocht. In de koopovereenkomst waarmee die gronden zijn verkocht is het voldoen van € 22.500,00 afhankelijk gesteld van de afgifte van een omgevingsvergunning voor een woning.

bekijk uitspraak

Naar oordeel van de derdebelanghebbende is daarmee de schade anderszins verzekerd. De Afdeling oordeelt dat de voldoening van het betreffende bedrag afhankelijk is gesteld van de afgifte van een omgevingsvergunning en niet van het al dan niet toekennen van een tegemoetkoming in planschade. De koopovereenkomst biedt derhalve geen zekerheid dat op andere wijze in vergoeding in de geleden planschade wordt voorzien.
Derdebelanghebbende heeft voorts aangevoerd dat de vergoeding aan de omgevingsvergunning is gekoppeld omdat zonder deze vergunning niet kan worden gebouwd en er dan feitelijk geen schade is. De Afdeling hecht hier echter geen betekenis aan omdat planschade betrekking heeft op fictieve schade die optreedt als gevolg van een planologische wijziging en feitelijke schade geen rol speelt.

Gloudemans voor het land van morgen