Gloudemans Uitspraak - algemeen
23 augustus 2017

ABRS – splitsing woningen en woz (Den Haag)

In deze casus was de woz-waarde aangepast omdat naast de woning van appellant woningsplitsing plaats had gevonden. Planologisch was dit deels al mogelijk. Duidelijk was dat bij de woz hier geen rekening mee gehouden was.

Gloudemans voor het land van morgen