Gloudemans Uitspraak - algemeen
16 maart 2018

ABRS – kosten voor rechtsbijstand en andere deskundige bijstand

Naast het verzoek om planschade is in deze kwestie verzocht om vergoeding van de kosten voor rechts- en deskundige bijstand. Het college acht een vergoeding van 4 uur en een uurtarief van € 115,00 redelijk.

bekijk uitspraak

De Afdeling overweegt dat het college een beoordeling mocht maken van de inspanning die de verschillende werkzaamheden hebben gekost. Ter zitting bij de Afdeling heeft het college toegelicht dat het bij die beoordeling vooral van belang heeft geacht dat rechtsbijstand is verleend in twee vergelijkbare zaken, waarbij het nadeel wordt veroorzaakt door de inwerkingtreding van twee vergelijkbare zaken.

Gloudemans voor het land van morgen