Gloudemans Uitspraak - algemeen
2 september 2020

ABRS – Voorzienbaarheid

Naar aanleiding van een tussenuitspraak heeft het college nader advies ingewonnen bij een adviseur. Ter discussie staan onder meer de overwegingen van de Afdeling met betrekking tot de voorzienbaarheid.

Bekijk uitspraak

De adviseur is van oordeel dat sprake is van gedeeltelijke passieve risicoaanvaarding. Dit is naar oordeel van de Afdeling niet conform de eerdere tussenuitspraak waarin is overwogen dat het college de aanvrager ten onrechte passieve risicoaanvaarding had tegengeworpen.

Gloudemans voor het land van morgen