Gloudemans Uitspraak - algemeen
10 april 2019

ABRS – Schadebeperkend handelen

Een rederij heeft een verzoek om nadeelcompensatie ingediend als gevolg van het besluit waarmee het exploiteren van een ijsbaan is toegestaan op het water. De rederij verzorgt ter plaatse rondvaarten en kan door het besluit de normale route niet meer varen. Hierdoor is schade ondervonden.

bekijk uitspraak

Geoordeeld is dat de rederij 50% van de reguliere omzet had kunnen genereren door gebruik te maken van een alternatieve route. De rederij kan zich hier niet mee verenigen omdat door het varen van de alternatieve route imagoschade wordt geleden, sprake zal zijn van een verlies aan klanten en voor het varen van de alternatieve route investeringen benodigd zijn. De Afdeling oordeelt dat hoewel de alternatieve route minder aantrekkelijk is, niet kan worden geoordeeld dat deze route niet bruikbaar is. Dat het varen van de alternatieve route investeringen voor de aanpassing van het GPS-systeem, de instructie van medewerkers, de verkenning van de route en het aanpassen van de reclame-uitingen vergt, terwijl er maar voor een beperkte tijd gebruik van wordt gemaakt, leidt niet tot een ander oordeel.

Gloudemans voor het land van morgen