Gloudemans Uitspraak - algemeen
4 juli 2018

ABRS – Oppervlakte taxatie

Appellante betoogt dat de SAOZ van onjuiste oppervlakten voor de tweede en derde bouwlaag in het pand is uitgegaan. De SAOZ is in het planschadeadvies uitgegaan van oppervlakten voor de eerste verdieping van 150 m² en voor de tweede verdieping van 95 m². Volgens het planschadeadvies heeft appellante deze oppervlakten aan de SAOZ opgegeven en komen deze oppervlakten overeen met kadastrale gegevens.

bekijk uitspraak

In bezwaar heeft appellante een door Blekkink Makelaardij B.V. opgestelde taxatie overgelegd. Blekkink is bij die taxatie uitgegaan van een door AG-architecten gemaakt bouwplan, waarin voor de eerste verdieping is uitgegaan van een verkoopvloeroppervlak (VVO) van 171 m² en voor de tweede verdieping van een VVO van 135 m². De SAOZ heeft in een notitie van 12 januari 2017 op deze taxatie gereageerd. Naar het oordeel van de Afdeling heeft het college met deze notitie van de SAOZ de taxatie van Blekkink gemotiveerd weerlegd. In de schriftelijke uiteenzetting in hoger beroep heeft het college voorts met juistheid vermeld dat indien zou moeten worden uitgegaan van een grotere oppervlakte van de verdiepingen dan waarvan de SAOZ is uitgegaan, dit van invloed is op de bouwkosten en op de marktwaarde van het pand in bestaande toestand. Appellante is op deze aspecten niet ingegaan. De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat het feit dat de SAOZ van de kadastrale oppervlakten van de verdiepingen is uitgegaan niet maakt dat de taxaties in het planschadeadvies onjuist zijn. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat de grotere oppervlakten waarvan Blekkink is uitgegaan voor die taxaties een relevant verschil maken.

In hoger beroep heeft appellante door AG-architecten gemaakte tekeningen overgelegd. Het pand is opnieuw ingemeten en de resultaten daarvan zijn op de tekeningen weergegeven. Op de tekeningen is vermeld dat de gebruiksoppervlakten van de eerste verdieping afgerond 146 m² en van de tweede verdieping afgerond 88 m² bedragen. Deze oppervlakten zijn iets kleiner dan de oppervlakten waarvan de SAOZ in het planschadeadvies is uitgegaan. Alleen al hierom geven de tekeningen geen aanleiding voor twijfel aan de juistheid van de taxaties in het planschadeadvies.

Gloudemans voor het land van morgen