Gloudemans Uitspraak - algemeen
5 december 2018

ABRS –Doorbreking voorzienbaarheid

Een tankstation stelt schade te ondervinden als gevolg van het vervallen van de afrit van de A59. De minister stelt zich op het standpunt dat de schade voorzienbaar is omdat op basis van de gemeentelijke structuurvisie blijkt dat de afrit kan worden afgesloten. De rechtbank was van oordeel dat voorzienbaarheid niet kan worden aangenomen op basis van een concreet beleidsvoornemen van een overheidsorgaan op een lager bestuursniveau. In hoger beroep wordt dit oordeel door de minister bestreden.

bekijk uitspraak

De Afdeling constateert dat uit de structuurvisie inderdaad het beleidsvoornemen blijkt dat de afrit kon worden afgesloten. Dit leidt volgens de Afdeling tot de rechtsvraag of schade voorzienbaar kan zijn op basis van een concreet beleidsvoornemen van een overheidsorgaan op een lager bestuursniveau dan het overheidsorgaan dat bevoegd is een besluit te nemen om dat beleidsvoornemen te realiseren. De Afdeling constateert echter dat het beleidsvoornemen ten tijde van de investeringsbeslissing al was doorbroken zodat de Afdeling geen antwoord hoeft te geven op voornoemde rechtsvraag. De Afdeling overweegt dat uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan een redelijk denkend en handelend koper zou afleiden dat de betreffende aansluiting blijft bestaan. Van voorzienbaarheid is dan ook geen sprake.

Gloudemans voor het land van morgen