Gloudemans Uitspraak - algemeen
18 december 2019

ABRS / taxatierapport

Appellant voert in hoger beroep tevergeefs aan dat de rechtbank niet heeft onderkend dat voor de door de SAOZ uitgebrachte taxatie hetzelfde geldt als voor het door hem ingebrachte taxatierapport, namelijk dat die pas jaren na de planwijziging is opgemaakt.

bekijk uitspraak

De Afdeling stelt dat de observatie van appellant op zich juist is, maar het moment waarop de taxatie is opgemaakt doet niet ter zake. Relevant is welke omstandigheden de taxateur heeft meegenomen bij zijn taxatie. In de taxatie die is verwerkt in het advies van de SAOZ is rekening gehouden met de planologische mogelijkheden die het oude planologische regime bood. Dit is niet het geval in de door appellant ingebrachte taxatie. In deze taxatie wordt er namelijk van uitgegaan dat het gebouw van appellant een woonhuis is, terwijl het onder het oude bestemmingsplan niet was toegestaan het gebouw als woning te gebruiken. Ook aan het door appellant in hoger beroep overgelegde taxatierapport kan niet de waarde worden toegekend die appellant daaraan toekent, omdat ook in dit rapport niet is uitgegaan van de juiste peildatum en in het rapport geen rekening is gehouden met de planologische mogelijkheden die het oude bestemmingsplan bood.

Gloudemans voor het land van morgen