Gloudemans Uitspraak - algemeen
4 maart 2020

ABRS – Uitbreidingsmogelijkheden

Appellant is eigenaar van gronden waarop voorheen een glastuinbouwbestemming gold. Op deze gronden is vervolgens voorzien in een uit te werken woonbestemming. De schade is vervolgens gecompenseerd in natura door de glastuinbouwbestemming terug te bestemmen.

Bekijk uitspraak

Appellant is van oordeel dat hiermee de schade niet volledig is gecompenseerd, door de uit te werken woonbestemming op de omliggende gronden dient bij uitbreiding rekening te worden gehouden met de omliggende woonfunctie.

Door de STAB is geoordeeld dat ook de door appellanten genoemde schade in natura is gecompenseerd. Daarbij is betrokken dat in de uitwerkingsvoorwaarden is bepaald dat vast dient te staan dat een aanvaardbare milieu-hygiënische woonsituatie is gewaarborgd. Verder is in het advies over assimilatiebelichting opgemerkt dat daarover in het Activiteitenbesluit geen aan te houden afstanden zijn opgenomen waaraan het bedrijf dient te voldoen. Op grond van – onder meer – deze omstandigheden overweegt de Afdeling dat in redelijkheid het advies van de STAB kon worden gevolgd.

Gloudemans voor het land van morgen