Gloudemans Het land van morgen

Actueel

Benieuwd naar onze visie op de wereld van gebiedsontwikkeling en taxaties? Op de hoogte blijven van de laatste trends en ontwikkelingen? En nieuwsgierig naar persoonlijke Gloudemans-verhalen? Je leest het in onze blogs en nieuwsberichten!

Toon berichten

Expertise categorie

Gloudemans - de paradoxen van het tenderen

Tenderen is je vak in een pressure cooker

2 april 2024

Bij het uitdenken van tenders moeten tal van keuzes gemaakt worden, die vaak twee kanten kennen en schijnbaar tegenstrijdig zijn; paradoxen. In ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Geluid windturbines en gezondheidseffecten

27 maart 2024

Appellant heeft een verzoek om planschade ingediend ten gevolge van een bestemmingsplan dat het mogelijk heeft gemaakt om op een kortste afstand ...

Ontdek meer
Gloudemans - de paradoxen van het tenderen

De paradoxen van het tenderen

26 februari 2024

Bij het uitdenken van tenders moeten tal van keuzes gemaakt worden, die vaak twee kanten kennen en schijnbaar tegenstrijdig zijn; paradoxen. Sommige ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Planvergelijking

21 februari 2024

Appellanten zijn eigenaar van een woning en hebben het college op 12 december 2016 verzocht om vergoeding van de planschade ten gevolge ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Stalderingsregeling

Appellant was van 26 november 1986 tot 1 juli 2019 eigenaar van een varkenshouderij in Elsendorp. Op grond van het oude bestemmingsplan ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Tracébesluit

7 februari 2024

Appellant is eigenaar van een bedrijfswoning met bijbehorende bedrijfsopstallen en exploiteert een melkveehouderij. Tevens is appellant eigenaar van een deel van de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Geluid

24 januari 2024

Appellant heeft verzocht om tegemoetkoming in de schade die hij heeft geleden als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan ten behoeve ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Voorzienbaarheid

WSR heeft verzocht om tegemoetkoming in de schade die het gevolg is van de aanleg van de buitenring. De inkomensschade is veroorzaakt ...

Ontdek meer
Nieuwjaarsgroet 2024

Wij wensen u een mooi 2024

1 januari 2024

Wij zijn trots dat wij samen met u, onze ambities mogen waarmaken om met elkaar te werken aan een mooier, beter en ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Illegale situatie en passieve risicoaanvaarding

27 december 2023

Aanvrager is eigenaar van een aantal percelen. Vlakbij de percelen loopt een hoogspanningsverbinding die in beheer is van Tennet. De hoogspanningsverbinding is ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS –

20 december 2023

Appellant is sinds 19 september 1974 eigenaar van een perceel met woning en bijgebouwen. Sinds 26 oktober 2009 is appellant eigenaar van ...

Ontdek meer

De grondpuzzel

14 december 2023

In het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) heeft het Rijk aan provincies gevraagd om op provinciaal niveau gebiedsplannen op ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen

Samen uit, samen (t)huis

8 december 2023

De samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten bij het tenderen van woningbouwopgaven. De vraag naar nieuwe woningen is hoog. Om voldoende differentiatie in ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Geluidsbelasting

6 december 2023

Appellant is eigenaar van een woning en heeft een verzoek om tegemoetkoming in de planschade ingediend. Als gevolg van het nieuwe planologische ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Maximale invulling planologisch regime

29 november 2023

Appellant is eigenaar van een woning en heeft een verzoek om tegemoetkoming in de planschade ingediend. Volgens appellant is er sprake van ...

Ontdek meer

Duurzame gronduitgifte: bouwen aan een toekomstbestendige landbouw

28 november 2023

In onze vorige blog hebben we al belicht hoe een grondbank de agrarische sector ondersteunt bij de uitdagingen binnen de landbouwtransitie. De ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen

Leren van (meervoudig onderhands) selecteren?!

24 november 2023

Met het tenderteam bespraken wij laatst de verkoopprocedures in concurrentie van vóór het Didam-arrest. Zeker niet alle vastgoed- en gebiedsontwikkelingsopgaven werden voor ...

Ontdek meer

De grondbank: sleutel tot duurzaam landgebruik of instrument voor verandering?

13 november 2023

De agrarische sector staat voor talloze uitdagingen, wat onder andere voor veel agrariërs leidt tot het beëindigen van hun bedrijf. Tegelijkertijd is ...

Ontdek meer

Regie met de grondstrategie

27 oktober 2023

In het voorgaande artikel hebben we het al gezegd: “Met grond krijg je plannen rond”. Als de overheid eigenaar is van de ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Transitie landelijk gebied

Met grond krijg je plannen rond

16 oktober 2023

In het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) heeft het Rijk aan provincies gevraagd om aan de slag te gaan ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Representatieve omzet referentieperiode

27 september 2023

Verzoeker exploiteert een banketbakkerij en stelt schade te hebben geleden als gevolg van (weg)werkzaamheden in het kader van de herontwikkeling van het ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 10 juli 2023, nr. 2023001633 (Weespertrekvaart Oost)

1 september 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Amsterdam en zijn benodigd voor de uitvoering van het bestemmingsplan Weespertrekvaart Oost ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Planvergelijking, planschaderisicoanalyse en NMR

27 september 2023

Belanghebbende is sinds 25 juni 1979 eigenaar van de woning en heeft een aanvraag om tegemoetkoming in planschade ingediend. Het mogelijk maken ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 10 juli 2023, nr. 2023001632 (Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg)

22 augustus 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Boxtel, gelegen in het bestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg 2022.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Afwijkingsbevoegdheid niet betrekken in planvergelijking

16 augustus 2023

Appellant heeft verzocht om vergoeding van de schade die hij heeft geleden als gevolg van het vastgestelde Tracébesluit. Volgens appellant heeft dit ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen

Meer Tenderen, Beter Tenderen in tijden van schaarste

15 augustus 2023

Er is krapte op de woningmarkt, er moet tempo gemaakt worden met bouwen en er wordt veel van marktpartijen gevraagd. Denk aan ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Verkeersgeluid en situeringswaarde

9 augustus 2023

Appellant is sinds 1974 eigenaar van het perceel. Hij exploiteert een paardenpension en woont in de bedrijfswoning. Op grond van het oude ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Aanvraag te laat ingediend

2 augustus 2023

Bij besluit van 28 augustus 2009 is een rijksinpassingsplan vastgesteld, dat voorziet in de aanleg van een nieuwe 380 kiloVolt hoogspanningsverbinding van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Tijdelijk vervallen voordeel

Bij besluit van 28 augustus 2009 is een rijksinpassingsplan vastgesteld, dat voorziet in de aanleg van een nieuwe 380 kiloVolt hoogspanningsverbinding van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Inkomensschade vervallen gebruiksmogelijkheden

Appellant drijft een onderneming die onder andere een bouwstoffenhandel en een grondbank exploiteert en zich bezighoudt met de recycling van bouwstoffen door ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Tijdelijk vervallen voordeel

Bij besluit van 28 augustus 2009 is een rijksinpassingsplan vastgesteld, dat voorziet in de aanleg van een nieuwe 380 kiloVolt hoogspanningsverbinding van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Tijdelijk vervallen voordeel

Appellant is sinds 26 november 1999 eigenaar van de percelen. Hij heeft het college verzocht om tegemoetkoming in planschade die hij in ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen

Als er één schaap over de Didam is…

31 juli 2023

Het afgelopen half jaar brachten we de nodige Didam-adviezen uit. Waar de adviezen vlak na het gewezen arrest (2021) vooral zagen op ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 14 juni 2023, nr. 2023001383 (onteigeningsplan Leidse Ring Noord Oude Spoorbaan)

27 juli 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Leiderdorp.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 9 juni 2023, nr. 20230001353 (onteigeningsplan Mijnkintbuurt, blok 3)

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Rotterdam.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 12 mei 2023, nr. 2023001140 (onteigeningsplan Rijnhaven-Oost, deelgebied Havenfront, fase 1)

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 11 mei 2023, nr. 2023001139 (onteigeningsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat II)

De onteigening ziet op onroerende zaken in de gemeente Heusden. Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant hebben eerder (op 28 september 2018), ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Vorm een brede basis voor je verdere carrière bij Gloudemans

21 juli 2023

Volop kansen om jezelf in de breedte én de diepte te ontwikkelen, dat trok Bart Joris na zijn studie naar adviesbureau Gloudemans. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – compensatie in natura-reformatio in peius

12 juli 2023

Appellant heeft een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade ingediend vanwege de beperking van de gebruiksmogelijkheden als gevolg van een nieuw bestemmingsplan. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – planvergelijking & ruimtelijk beleid

28 juni 2023

Een eigenaar van een woning heeft verzocht om tegemoetkoming in de planschade die hij in de vorm van waardevermindering van de woning ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – concreet beleidsvoornemen

Appellant is eigenaar van een perceel met opstallen en heeft een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade ingediend die zij heeft geleden ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Directe schade, artikel 6.1 zesde lid Wro en vergoeding proceskosten

14 juni 2023

Appellant is eigenaar van een perceel met daarop een winkelpand met een bovenwoning. Volgens appellant is het perceel als gevolg van een ...

Ontdek meer
Gloudemans Nieuwsbericht - algemeen

Een kritisch geluid! Geluidhinder in het planschade- en nadeelcompensatierecht

13 juni 2023

Stijn Berns schrijft met twee geluiddeskundigen een artikel over geluid in schadezaken    

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 12 april 2023, nr. 2023000947 (onteigeningsplan De Bulkenaar)

6 juni 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Roosendaal. De te onteigenen onroerende zaken zijn benodigd voor de uitvoering van ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen

Tenderen en taxeren: meest duurzaam én hoogste grondbod

31 mei 2023

Deze blog is tot stand gekomen in samenwerking met collega's Frank Schavemaker en Eddy Halter van de afdeling Valuations. Door het Didam-arrest ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Passieve risicoaanvaarding

Appellant is eigenaar van een perceel. Als gevolg van de planologische wijziging is ter plaatse de bestemming “Groen” komen te gelden, terwijl ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 4 april 2023, nr. 2023000916 (onteigeningsplan Dijkversterking Lekdijk, Salmsteke)

11 mei 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Lopik. De te onteigenen onroerende zaken zijn benodigd voor de uitvoering van ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen

Tenderen en taxeren: communicerende vaten bij verkoop van gronden

10 mei 2023

Deze blog is tot stand gekomen in samenwerking met collega's Frank Schavemaker en Eddy Halter. Het tenderen van gemeentelijke bouwplannen wordt steeds ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 20 maart 2023, nr. 2023000275 (onteigeningsplan Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg)

16 april 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeenten West-Betuwe en Gorinchem.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Gebruiksmogelijkheden verkooppunt motorbrandstoffen

5 april 2023

Appellant was op de peildatum eigenaar van een bedrijfsperceel met autogaragebedrijf. Hij heeft verzocht om tegemoetkoming in planschade die hij in de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Complexbenadering

Appellant is sinds 10 december 1999 eigenaar van het perceel. Op grond van het planologische regime van 1997 had het perceel een ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen

Workshops meer tenderen, beter tenderen na Didam

30 maart 2023

Door het Didam-arrest moet er méér getenderd, ofwel openbaar verkocht worden. Deze maand heeft het tenderteam van Gloudemans met groot succes twee ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

29-03-2023 / ABRS – Compensatie in natura

29 maart 2023

Appellant stelt schade te hebben geleden als gevolg van een nieuw bestemmingsplan. De door de gemeente ingeschakelde adviseur geeft aan dat de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Onpartijdigheid – geluid

Appellant is eigenaar van een vrijstaande woning en heeft een verzoek om tegemoetkoming in de planschade ingediend. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 6 maart 2023, nr. 2023000457 (onteigeningsplan PHS Meteren-Boxtel)

23 maart 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Vught die zijn benodigd voor onder meer de aanleg en verbetering van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 22 februari 2023, nr. 2023000422 (onteigeningsplan VDL Nedcar-Provincie Limburg)

16 maart 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren die zijn benodigd voor het inpassingsplan Uitbreiding VDL ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 16 februari 2023, nr. 2023000275 (onteigeningsplan Centrumplan Den Hoorn)

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Midden-Delfland die zijn benodigd voor de realisatie van Centrumplan Den Hoorn.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid – vergunningsvrij bouwen

15 maart 2023

Appellant was tot 23 augustus 2019 eigenaar van het perceel met woning. Tot 22 september 2018 was de woning in eigendom van ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Windturbine en normaal maatschappelijk risico

8 maart 2023

Appellant is sinds 16 januari 2001 eigenaar van de woning met bijbehorend kantoorpand. Op 19 maart 2019 heeft hij het college verzocht ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Tijdelijk voordeel – actieve en passieve risicoaanvaarding

22 februari 2023

Appellant is sinds 17 oktober 1994 eigenaar van vijf percelen. Destijds hadden de percelen op grond van het op 23 juni 1961 ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Tijdelijk voordeel en aanlegvergunning

Appellante is sinds 20 februari 2009 eigenaar van de onroerende zaak en heeft het college verzocht om tegemoetkoming in de schade die ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen

Zijn partnerselecties een achterhaald middel?

16 februari 2023

Roger Kersten was in 2019 groot pleitbezorger van de partnerselectie als middel voor een effectieve samenwerking die ook nog eens flexibel kan ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 23 januari 2023, nr. 2023000121 (onteigeningsplan Fietspad N832)

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Normaal maatschappelijk risico en vergoeding kosten gemachtigde

1 februari 2023

Appellant is eigenaar van een onroerende zaak en stelt dat er sprake is van een waardevermindering als gevolg van een nieuw planologisch ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Causaal verband

Appellant was van 20 februari 2018 tot 16 juli 2019 eigenaar van het perceel. Appellant heeft het perceel op 16 juli 2019 ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Geluid

Onderhavige uitspraak betreft een uitspraak inzake een hoger beroep door het college. Aanvrager is eigenaar van een woning en heeft verzocht om ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Toepasselijk recht, planvergelijking en normaal maatschappelijk risico

Appellant is sinds 1996 eigenaar van een woning met bijbehorend perceel. Er zou sprake zijn van een waardevermindering van de onroerende zaak ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen

De gevolgen van het Didam-arrest voor de tenderpraktijk

27 januari 2023

De afgelopen jaren werd er regelmatig getenderd bij vastgoed- en gebiedsontwikkelingsopgaven, ook onderhands. Maar onderhandse selectieprocedures bij gronduitgiftes lijken niet meer mogelijk. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Beperking gebruiksmogelijkheden supermarkt

25 januari 2023

Appellant was eigenaar van een pand, dat sinds oktober 2007 voor een periode van tien jaar was verhuurd aan Aldi BV. In ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 15 december 2022, nr. 2022002771 (Doorsteek Binnenlandse Baan)

19 januari 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Barendrecht, begrepen in het onteigeningsplan “Doorsteek Binnenlandse Baan”.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 30 november 2022, nr. 2022002560 (onteigeningsplan Zuidwand, Boekel)

12 januari 2023

De onteigening ziet op onroerende zaken in de gemeente Boekel, begrepen in het onteigeningsplan Zuidwand. De onroerende zaken zijn benodigd voor de ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 25 november 2022, nr. 2022002561 (onteigeningsplan Kerkdriel Noord, Paddenstoelenbuurt)

De onteigening ziet op onroerende zaken in de gemeente Maasdriel. De onroerende zaken zijn benodigd voor de uitvoering van het bestemmingsplan Kerkdriel ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Besluit van 18 oktober 2022, nr. 2022002285 (Tweebosbuurt Zuid-Oost)

De onteigening ziet op onroerende zaken gelegen in de gemeente Rotterdam, begrepen in het onteigeningsplan “Tweebosbuurt Zuid-Oost”.

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Taxatie en normaal maatschappelijk risico

11 januari 2023

Appellant was ten tijde van de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan eigenaar van een vrijstaande woning. hij heeft het college verzocht om ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

Rechtbank Rotterdam – Vermijdbare (personeels)kosten en na-ijlperiode

29 december 2022

Eiser exploiteert een snackbar en is geconfronteerd met wegwerkzaamheden in de nabijheid van de onderneming. Het college heeft € 55.550,00 aan nadeelcompensatie ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Belanghebbende en schending hoorplicht

28 december 2022

Aanvrager heeft aanvraag om tegemoetkoming in planschade ingediend, die eerst buiten behandeling is gelaten. Later is de aanvraag alsnog in behandeling genomen. ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Beoordeling schadefactoren en taxatie

Appellant is sinds 2 april 2004 eigenaar van het perceel. Een nieuw bestemmingsplan maakt grenzend aan het perceel een industrieterrein mogelijk. Appellant ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Deskundig taxateur

Appellant is sinds 26 juni 1997 eigenaar van een woning. Appellant heeft het college verzocht om tegemoetkoming in de planschade als gevolg ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Planvergelijking en normaal maatschappelijk risico

Aanvrager is sinds 1992 eigenaar van de onroerende zaak. Het nieuwe bestemmingsplan leidt tot een vermindering van de waarde van de onroerende ...

Ontdek meer
Gloudemans Uitspraak - algemeen

ABRS – Financieel risico in mindering waarde

21 december 2022

Appellant is sinds 19 december 1975 eigenaar van een perceel. Per brief van 20 mei 2011 heeft appellant het college verzocht om ...

Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen