Gloudemans Uitspraak - algemeen
18 oktober 2017

ABRS – beleid over maatschappelijk risico (Oosterhout)

De gemeente Oosterhout had voor een bepaald project een eigen procedureregeling planschade vastgesteld waarin bepaald was dat bepaalde eigenaren de schade volledig vergoed kregen.

bekijk uitspraak

De woning van benadeelde was niet in dit beleid opgenomen. De Afdeling geeft aan dat voornoemde procedureregeling afwijkt van artikel 6.2, tweede lid, van de Wro en daarom in zoverre onverbindend is. Ter zitting heeft het college te kennen gegeven dat er op dit punt geen wettelijke basis voor de procedureregeling is. De procedureregeling wordt daarom in zoverre als buitenwettelijk begunstigend beleid aangemerkt. Uit de jurisprudentie van de Afdeling en de Centrale Raad van Beroep blijkt dat bij een toets aan buitenwettelijk begunstigend beleid wordt nagegaan of het desbetreffende bestuursorgaan in overeenstemming met het beleid heeft gehandeld. De aanwezigheid en toepassing van het beleid wordt als een gegeven aanvaard.

Gloudemans voor het land van morgen