Gloudemans Uitspraak - algemeen
29 januari 2020

ABRS – NMR / aanleg weg

Als gevolg van de komst van een nieuwe weg (Buitenring) stelt aanvrager schade te hebben geleden. Het debat in hoger beroep gaat onder meer over de omvang van het normaal maatschappelijk risico.

Bekijk uitspraak

Het college betoogde dat de omvang van het normaal maatschappelijk risico (in afwijking van de schadecommissie) diende te worden vastgesteld op 3%. De Afdeling stelt vast dat niet is bestreden dat de aanleg van de weg en de daarbij behorende aan- en afritten en rotondes een normaal maatschappelijke ontwikkeling is die paste in het gedurende een reeks van jaren gevoerde ruimtelijke beleid. Dit rechtvaardigt een hogere drempel dan het wettelijke forfait van 2%, aldus de Afdeling. Hoewel de planologische ontwikkeling naar haar aard en omvang niet in de ruimtelijke structuur van de omgeving paste, heeft het college een drempel van 3% mogen hanteren.

Gloudemans voor het land van morgen