Gloudemans Uitspraak - algemeen
15 november 2017

ABRS – passieve risicoaanvaarding (Oss)

De Afdeling is van mening dat appellant niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij met een benuttingsperiode van zeven maanden onvoldoende tijd heeft gehad voor het voorbereiden en indienen van een bouwplan voor een garage / showroom. NB: de rechtbank sprak nog over een beginselaanvraag, de Afdeling heeft het over een bouwplan.

bekijk uitspraak

Appellant was daarnaast in gesprek met de gemeente om te komen tot een andere invulling van de locatie waardoor duidelijk was dat de gemeente ook niet mee zou werken aan een bouwplan voor een garage. De Afdeling is van mening dat het feit dat appellant met de gemeente heeft onderhandeld over het realiseren van een bouwplan voor meerdere woningen in ruil voor het afzien van het realiseren van een garagebedrijf of showroom op het perceel, geen concrete poging oplevert. Daartoe is tevens tastbaar bewijs nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een bouwplan dat in de benuttingsperiode is ingediend en dat, in beginsel, past binnen de mogelijkheden van het oude bestemmingsplan. Verder is niet aannemelijk gemaakt dat appellant in die periode gerechtvaardigd heeft mogen vertrouwen in het tot stand komen van een overeenkomst met de gemeente.

Gloudemans voor het land van morgen