Gloudemans Uitspraak - algemeen
30 juni 2021

ABRS – Deskundigenkosten

Ter discussie staan de deskundigenkosten van appellant. Door de deskundige van appellant zijn 7,7 uren ingediend voor de reactie op het conceptadvies en 6,1 uren voor een reactie op het definitieve advies. Het uurtarief dat de deskundige heeft gehanteerd is € 125,00. Het college acht dat het redelijk is om in totaal 8 uren te vergoeden tegen een tarief van € 75,00.

Bekijk uitspraak

De Afdeling is van oordeel dat de totale tijdsbesteding van 13,8 uren voor deze werkzaamheden, in relatie tot de omvang en de zwaarte van de zaak, niet onredelijk is. Daarnaast is het uurtarief niet onevenredig hoog.

Gloudemans voor het land van morgen