Blog

Gloudemans - de paradoxen van het tenderen

In een tender word je beloond om duurzaamheidsambities waar te maken

21 juni 2024

Bij het uitdenken van tenders moeten tal van keuzes gemaakt worden, die vaak twee kanten kennen en schijnbaar tegenstrijdig zijn; paradoxen. In ...

Ontdek meer
Gloudemans - de paradoxen van het tenderen

Tenderen is je vak in een pressure cooker

2 april 2024

Bij het uitdenken van tenders moeten tal van keuzes gemaakt worden, die vaak twee kanten kennen en schijnbaar tegenstrijdig zijn; paradoxen. In ...

Ontdek meer
Gloudemans - de paradoxen van het tenderen

De paradoxen van het tenderen

26 februari 2024

Bij het uitdenken van tenders moeten tal van keuzes gemaakt worden, die vaak twee kanten kennen en schijnbaar tegenstrijdig zijn; paradoxen. Sommige ...

Ontdek meer

De grondpuzzel

14 december 2023

In het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) heeft het Rijk aan provincies gevraagd om op provinciaal niveau gebiedsplannen op ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen

Samen uit, samen (t)huis

8 december 2023

De samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten bij het tenderen van woningbouwopgaven. De vraag naar nieuwe woningen is hoog. Om voldoende differentiatie in ...

Ontdek meer

Duurzame gronduitgifte: bouwen aan een toekomstbestendige landbouw

28 november 2023

In onze vorige blog hebben we al belicht hoe een grondbank de agrarische sector ondersteunt bij de uitdagingen binnen de landbouwtransitie. De ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen

Leren van (meervoudig onderhands) selecteren?!

24 november 2023

Met het tenderteam bespraken wij laatst de verkoopprocedures in concurrentie van vóór het Didam-arrest. Zeker niet alle vastgoed- en gebiedsontwikkelingsopgaven werden voor ...

Ontdek meer

De grondbank: sleutel tot duurzaam landgebruik of instrument voor verandering?

13 november 2023

De agrarische sector staat voor talloze uitdagingen, wat onder andere voor veel agrariërs leidt tot het beëindigen van hun bedrijf. Tegelijkertijd is ...

Ontdek meer

Regie met de grondstrategie

27 oktober 2023

In het voorgaande artikel hebben we het al gezegd: “Met grond krijg je plannen rond”. Als de overheid eigenaar is van de ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Transitie landelijk gebied

Met grond krijg je plannen rond

16 oktober 2023

In het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) heeft het Rijk aan provincies gevraagd om aan de slag te gaan ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen

Meer Tenderen, Beter Tenderen in tijden van schaarste

15 augustus 2023

Er is krapte op de woningmarkt, er moet tempo gemaakt worden met bouwen en er wordt veel van marktpartijen gevraagd. Denk aan ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen

Als er één schaap over de Didam is…

31 juli 2023

Het afgelopen half jaar brachten we de nodige Didam-adviezen uit. Waar de adviezen vlak na het gewezen arrest (2021) vooral zagen op ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Vorm een brede basis voor je verdere carrière bij Gloudemans

21 juli 2023

Volop kansen om jezelf in de breedte én de diepte te ontwikkelen, dat trok Bart Joris na zijn studie naar adviesbureau Gloudemans. ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen

Tenderen en taxeren: meest duurzaam én hoogste grondbod

31 mei 2023

Deze blog is tot stand gekomen in samenwerking met collega's Frank Schavemaker en Eddy Halter van de afdeling Valuations. Door het Didam-arrest ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen

Tenderen en taxeren: communicerende vaten bij verkoop van gronden

10 mei 2023

Deze blog is tot stand gekomen in samenwerking met collega's Frank Schavemaker en Eddy Halter. Het tenderen van gemeentelijke bouwplannen wordt steeds ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen

Workshops meer tenderen, beter tenderen na Didam

30 maart 2023

Door het Didam-arrest moet er méér getenderd, ofwel openbaar verkocht worden. Deze maand heeft het tenderteam van Gloudemans met groot succes twee ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen

Zijn partnerselecties een achterhaald middel?

16 februari 2023

Roger Kersten was in 2019 groot pleitbezorger van de partnerselectie als middel voor een effectieve samenwerking die ook nog eens flexibel kan ...

Ontdek meer
GLOUDEMANS - Afbeelding blog - Meer tenderen, beter tenderen

De gevolgen van het Didam-arrest voor de tenderpraktijk

27 januari 2023

De afgelopen jaren werd er regelmatig getenderd bij vastgoed- en gebiedsontwikkelingsopgaven, ook onderhands. Maar onderhandse selectieprocedures bij gronduitgiftes lijken niet meer mogelijk. ...

Ontdek meer
Duo-interview Frederik Yvonne

“De energietransitie draait vooral om leren van én met elkaar”

25 mei 2022

Duurzame gebiedsontwikkeling door de ogen van Yvonne van der Hulst en Frederik de Bruijne

Ontdek meer

Een globaal perspectief op het Didam-arrest

27 januari 2022

Samen met Gloudemans begeleid ik gemeenten onder meer bij de verkoop van grond en vastgoed. Op 26 november 2021 heeft de Hoge ...

Ontdek meer

Verandering op komst voor kostenverhaal bij gebiedsontwikkelingen

25 januari 2022

Het kostenverhaal; een nogal taai onderwerp binnen de gebiedseconomie. Voorbereiden op veranderingen kost tijd én gaat niet altijd eenvoudig. Zeker met nieuwe ...

Ontdek meer

Gemeentelijke grondprijzen: belangrijkste trends & ontwikkelingen

16 december 2021

Ieder jaar stellen gemeentes hun grondprijsbeleid vast. Bij Gloudemans adviseren wij diverse gemeentes over het opstellen van dit beleid en de te ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Woningbouwimpuls regeling 3e tranche

15 december 2021

Gloudemans heeft in navolging van eerdere tranches, wederom geadviseerd in de 3e tranche van de Woningbouwimpuls regeling.

Ontdek meer

Een enorm tekort aan starterswoningen. Wat gaan we daaraan doen?

16 november 2021

Het lijkt hét speerpunt van veel gemeentes: starterswoningen realiseren. Toch worden starterswoningen niet in grote aantallen gerealiseerd. Het onderwerp starterswoningen fascineert mij ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021 vanaf 1 juli 2021 verplicht

6 mei 2021

Vanaf 1 juli 2021 ga ik aan de slag met het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021. Het model heeft meer aandacht voor ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Vormfactor: marktwaarde of marktwaarde zonder bijzonder uitgangspunt?

7 april 2021

Voor het bepalen van de grondwaarde van appartementencomplexen wordt veelal gekeken naar de residuele systematiek. Binnen de residuele systematiek zal er worden ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Onteigening gaat niet over één nacht ijs

9 februari 2021

“O wind, als winter komt, laat lente niet lang op zich wachten" Met deze mooie woorden van de Engelse dichter Percy Bysshe ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Hoe planschade beter overeenkomt met de feitelijke situatie

15 december 2020

Sinds 2008 wil de wetgever af van planschadevergoedingen voor planschade die voortvloeit uit een nog nader uit te werken bestemming. In een ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Simpele groenstrookjes, ingewikkelde discussiepunten

4 december 2020

Vaak gaat het over kleine stukjes en dus ook niet over grote bedragen: reststroken taxeren. Het lijkt zo eenvoudig, maar vaak is ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

De toenemende grondhonger in Nederland

27 november 2020

Over het tekort aan woningen is de afgelopen tijd veel geschreven. Dit leidt op tal van plaatsen tot een enorme stijging van ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Zicht op onteigening en staatssteun?

20 oktober 2020

Onlangs is op 9 oktober 2020 arrest gewezen in de zaak gemeente Harlingen tegen Spaansen. In deze zaak wordt de zeldzame combinatie ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

De flexibiliteit van de planschadebeoordeling

8 oktober 2020

Sinds 2008 wil de wetgever af van planschadevergoedingen voor planschade die voortvloeit uit een nog nader uit te werken bestemming. De overheid ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Wet voorkeursrecht gemeenten, rechtspraak 2020

14 september 2020

Tot op heden zijn in 2020 een zestal rechterlijke uitspraken gedaan, die - direct of indirect - betrekking hebben op de Wet ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Wat is grond waard? Een bijdrage over de residuele waarheid

27 augustus 2020

Bij de aan- of verkoop van grond, bijvoorbeeld voor het bouwen van woningen, moeten de betrokken partijen een prijs overeenkomen. Om aan ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Parkeernormen binnen binnenstedelijke (her)ontwikkelingen

17 september 2020

In mijn voorgaande blog (omtrent het waarderen van tankstations) heb ik aangegeven dat er op 1 januari 2019 in Nederland circa 8,5 ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Beleggen in een recreatiewoning: unieke kans of te mooi om waar te zijn?

14 augustus 2020

De zomervakantie van 2020 gaat de boeken in als de zomer van vakantie in eigen land. De verre oorden worden ingeruild voor ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

De woz-waarde in het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht

31 juli 2020

Regelmatig wordt in een planschade- of nadeelcompensatieprocedure, de woz-waarde van een woning “ingebracht”. Veelal komt dit uit de koker van de aanvrager ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

7 elementen die van belang zijn bij het waarderen van tankstations

7 juli 2020

Momenteel telt Nederland circa 4.200 tankstations en rijden we met 8,5 miljoen auto’s rond op 1 januari 2019. Wat hebben deze en ...

Ontdek meer

De Buitenring: 160 adviezen planschade in 5 jaar

25 juni 2020

Onlangs heb ik mijn 160 ste advies afgerond voor aanvragen van planschade (ex artikel 6.1 Wro) en nadeelcompensatie voor het provinciaal inpassingsplan ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Lege bedden en de waarde van zorgvastgoed

3 juni 2020

De zorg krijgt de laatste maanden meer aandacht dan ooit. Er zijn in verpleeghuizen te weinig plekken voor kwetsbare ouderen en veel ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Grote droogte, grote schade?

19 mei 2020

Het zal je maar gebeuren. Het waterschap verandert de grondwaterstand en opeens is je grond niet meer bruikbaar voor vee of akkerbouw. ...

Ontdek meer
Blog - Actieve of passieve grondpolitiek

Een omslag/verschuiving van passieve naar actieve grondpolitiek binnen de Wethoudersvereniging

23 april 2020

Binnen de Wethoudersvereniging zijn de wethouders het erover eens: actieve grondpolitiek is in bepaalde gevallen nodig. Een aantal jaren geleden gaven de ...

Ontdek meer
Blog - Dijkverbetering

Theo Pruijn over werken in tijden van corona

9 april 2020

Theo Pruijn is sinds 1988 werkzaam bij Gloudemans als taxateur en rentmeester en heeft alles al een keer meegemaakt. Alles? Nou nee, ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Omgevingswet uitgesteld door Corona. Of speelt er meer?

3 april 2020

De invoering van de Omgevingswet is alweer uitgesteld. Op 1 april 2020 is de Tweede Kamer door minister Van Veldhoven voor Milieu ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Kun je als kluizenaar de wereld redden?

2 april 2020

Halverwege maart ben ik teruggekomen van de jaarlijkse Gloudemans wintersport. Onderweg naar de bergen, ter hoogte van de bruinkoolmijnen bij Jackerath, hoorden ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Planschadetsunami door thuiswerkend Nederland?

31 maart 2020

Thuiswerkend Nederland zit achter de keukentafel, een bureau of in de tuin. Tussen het werken en videobellen door kan worden genoten van ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Is een verzoek om nadeelcompensatie voorspelbaar geworden met de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen?

20 september 2019

Alweer enige tijd geleden is een algemene nadeelcompensatieregeling opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht. Die regeling is nog niet in werking getreden, ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Deskundigenkosten

27 augustus 2019

Verzoekers worden in een planschade- of nadeelcompensatieprocedure in de praktijk vaak bijgestaan door juristen, maar ook door andere deskundigen. Denk hierbij bijvoorbeeld ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Te ver verwijderd causaal verband

28 juni 2019

In een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 26 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2025) zien ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Kapitaliseren moet je leren

13 juni 2019

In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1889) wordt de taxatie van een ...

Ontdek meer
Gloudemans Blog - algemeen

Ook zonder een verbod saneringsplicht voor asbestdaken

6 juni 2019

Per 2024 dienden alle asbestdaken te zijn verwijderd, althans dat wilde de minister met instemming van de Tweede Kamer.

Ontdek meer

Gloudemans voor het land van morgen