Gloudemans Uitspraak - algemeen
15 januari 2020

ABRS – advies deskundigencommissie

Appellant claimt schade aan zijn woning (scheur- en schimmelvorming) als gevolg van werkzaamheden van het waterschap aan de Elsbemden te Maasbree. In hoger beroep draait het om de vraag of het verzoek afgewezen mocht worden op basis van het advies van de deskundigencommissie.

bekijk uitspraak

De Afdeling oordeelt dat het niet verrichten van een nulmeting voorafgaand aan de werkzaamheden niet betekent dat het model niet gebruikt kan worden. Het op aannames gebaseerde model is geverifieerd door een derdedeskundige (dhr. Maas). In samenhang met de nadere toelichting van Maas is de conclusie dat er sprake is van grondwaterstijging niet onzorgvuldig tot stand gekomen. De Afdeling kan zich vinden in de uitleg dat de stijging van 10 cm marginaal is ten opzichte van reguliere schommelingen derhalve is niet aannemelijk dat de scheur- en schimmelvorming in de kelder het gevolg is van de stijging. Het hoger beroep van appellant is ongegrond.

Gloudemans voor het land van morgen