Gloudemans Uitspraak - algemeen
6 december 2017

ABRS – compensatie in natura (Delft)

Een zeer uitgebreide uitspraak waarin de Afdeling dieper ingaat op de mogelijkheid om de schade te compenseren in natura. Zo somt de Afdeling de belangrijkste aspecten uit de rechtspraak op. Het gaat te ver om hier een samenvatting te geven. Het verdient de aanbeveling de uitspraak geheel te lezen.

Gloudemans voor het land van morgen