Gloudemans Uitspraak - algemeen
25 oktober 2017

ABRS – normaal maatschappelijk risico supermarkt met bovenwoningen in dorp (Hoogezand-Sappemeer)

De ontwikkeling (supermarkt met bovenwoningen) is terecht aangemerkt als een normale ontwikkeling in een omgeving die behoort tot het centrumdorps milieu. Een supermarkt met daarboven woningen past op zichzelf binnen de ruimtelijke structuur van die omgeving en de komst van een supermarkt met daarboven woningen is op zichzelf een normale maatschappelijke ontwikkeling, die zich voordoet in veel centra van steden en dorpen in Nederland. Maar het bouwen van een bouwblok met een omvang als waarin het nieuwe bestemmingsplan voorziet is, gezien de aard en omvang van de bestaande bebouwing van Sappemeer, een ingrijpende ontwikkeling, die op deze schaal niet te verwachten was.

Bekijk uitspraak

Onder verwijzing naar de uitspraak van 21 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1653, overweegt de Afdeling dat onder die omstandigheden een aftrek van 3% van de waarde van de woning onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan niet onredelijk is.

Wat ook in de uitspraak naar voren komt was de onderbouwing van de stelling dat de schaduwhinder beperkt was. De enkele stelling in reactie op het beroep dat “rekening is gehouden met de baan van de zon en de ligging van de woning van [appellante] ten opzichte van het plangebied” is onvoldoende.

Gloudemans voor het land van morgen