Gloudemans Uitspraak - algemeen
19 april 2017

ABRS – causaal verband / terugkomen op tussenuitspraak (minister van I&M)

Het komt niet vaak voor, maar de Afdeling komt hier terug op een eerdere tussenuitspraak.

bekijk uitspraak

Uiteindelijk is de Afdeling het met de minister eens dat uit het tracébesluit niet valt af te leiden dat de weg waaraan het bedrijf van appellant ligt in planologische zin in zijn geheel uit de wegenstructuur wordt verwijderd. Voor de beoordeling van het verzoek om schadevergoeding was van belang dat de maatstaven voor tegemoetkoming in planschade in dit geval van overeenkomstige toepassing waren.

Gloudemans voor het land van morgen