Gloudemans Uitspraak - algemeen
7 maart 2018

ABRS – Front van bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Deskundige oordeelde dat in de oude planologische situatie reeds een aaneengesloten front van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogelijk was. Het oude planologische regime bepaalde dat buiten het bouwvlak bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogelijk waren met een maximale bouwhoogte van 6 meter alsmede lichtmasten en antennes van maximaal 15 en 12 meter hoog.

bekijk uitspraak

Volgens appellant kon een dergelijk front met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet gerealiseerd worden, omdat het ingevolge het bestemmingsplan en jurisprudentie binnen de (horeca)bestemming diende te passen. De Afdeling overweegt dat het oude planologische regime geen voorschrift bevat waarin is bepaald dat een dergelijk bouwwerk binnen de horecabestemming dient te passen. Dit vereiste volgt evenmin uit de jurisprudentie. Niet valt in te zien dat het door de deskundige genoemde voorbeeld van een groot reclamebord niet mogelijk is, aldus de Afdeling.

Gloudemans voor het land van morgen