Gloudemans Uitspraak - algemeen
16 maart 2018

ABRS – actieve risicoaanvaarding

Feithhuis exploiteert stadscafé-restaurant ’t Feithhuis te Groningen. Feithhuis stelt omzetschade te lijden als gevolg van grootschalige en langdurige bouwwerkzaamheden in het kader van de herontwikkeling van het gebied tussen de Grote Markt, de Schoolstraat en de Poelestraat.

bekijk uitspraak

In 2007 heeft Feithhuis het stadscafé-restaurant overgenomen van de vorige eigenaar. Daarmee heeft Feithhuis volgens de Afdeling actief het risico aanvaard dat de werkzaamheden ten behoeve van de bouw van het Groninger Forum zouden plaatsvinden en van de schade die daaruit zou voortvloeien. In dat verband wordt gewezen op de startnotitie Grote Markt Oostzijde (7 juli 2005), het voorontwerp stedenbouwkundig plan en het door de gemeenteraad op 25 februari 2006 vastgestelde planvoorbereidingskrediet voor de verdere planontwikkeling. Bij besluit van 19 juli 2006 heeft de gemeenteraad de vervolgaanpak van de drie deelgebieden Groninger Forum, nieuwe oostwand en achterkant Poelestraat vastgesteld.

Gloudemans voor het land van morgen