Gloudemans Uitspraak - algemeen
8 oktober 2020

Rb Midden-Nederland – Passieve risicoaanvaarding benutte bouwmogelijkheden vergunningvrij

Tussen partijen staat niet ter discussie dat als gevolg van de planologische wijziging de bouwmogelijkheden van eiser zijn afgenomen. De vraag staat centraal of eiser de bouwmogelijkheden al had benut.

Bekijk uitspraak

Naar oordeel van eiser dienen de gebouwde vergunningvrije bouwwerken te worden betrokken bij de beoordeling of het bebouwingspercentage reeds volledig was benut. De rechtbank gaat hier niet in mee. Bezien vanuit de regeling voor vergunningvrij bouwen, blijven aanwezige vergunningvrije bouwwerken buiten beschouwing bij het bepalen van de bouwmogelijkheden van het bestemmingsplan, aldus de rechtbank.

Gloudemans voor het land van morgen