Gloudemans Uitspraak - algemeen
29 mei 2019

ABRS – Indeling in schadecategorieën

Door appellant wordt aangevoerd dat niet inzichtelijk is hoe de waarden van de woning tot stand zijn gekomen. De Afdeling analyseert de door de SAOZ gewaardeerde schade die neerkomt op een waardevermindering van de woning van ongeveer 4,6 procent.

bekijk uitspraak

Dat betekent dat de waardevermindering zich in (de bovenkant van) de in de praktijk gehanteerde schadecategorie “enigszins nadelig” (met een waardevermindering van 1 tot 5 procent) bevindt. Dit past bij de door SAOZ getrokken conclusie. De door appellant berekende schade komt neer op een waardevermindering van 6,2 procent. Deze waardevermindering bevindt zich in de schadecategorie “Zwaar” (met een waardevermindering van 5 tot 10 procent). Dat strookt niet met de planologische vergelijking van de SAOZ.

Gloudemans voor het land van morgen