Gloudemans Uitspraak - algemeen
11 januari 2017

ABRS – waardering bloot eigendom en NMR (Pijnacker-Nootdorp)

Lang lopende zaak waarin de waardering van het bloot eigendom ter discussie stond.

bekijk uitspraak

Het college was afgeweken van het advies van de deskundige, alleen had dit niet voldoende zorgvuldig en gemotiveerd gedaan. Wel is de Afdeling van mening dat het college terecht in afwijking van het advies van de deskundige een korting van 50% had gehanteerd voor wat betreft het maatschappelijk risico (let wel: er was sprake van directe schade). De Afdeling komt echter wel zelf met een nadere motivering van die 50%!

Gloudemans voor het land van morgen