Gloudemans Uitspraak - algemeen
28 november 2018

ABRS – Normaal maatschappelijk risico, directe planschade, korting

Een perceel ondergaat een planologische wijziging van agrarisch met natuurontwikkelingsmogelijkheden naar natuur.

bekijk uitspraak

Aangezien de schade in de lijn der verwachtingen lag was het college van oordeel dat voor het normaal maatschappelijk risico een korting diende te worden toegepast van 50%, zodat € 3.600,00 aan schade resteerde. Naar aanleiding van de tussenuitspraak is het normaal maatschappelijk risico aanvullend onderbouwd en op een korting gesteld van 15%, waarmee € 6.120,00 voor vergoeding in aanmerking komt.

Gloudemans voor het land van morgen