Gloudemans Uitspraak - algemeen
15 december 2021

ABRS – Reële prognose geluid café

Appellant is geconfronteerd met een café op een locatie waar voorheen een cafetaria mogelijk was. Naar oordeel van appellant had het gebruik van het café maximaal dienen te worden ingevuld.

Bekijk uitspraak

De Afdeling overweegt dat voor de beoordeling van de toename van geluidbelasting een reële prognose dient te worden gemaakt van het gebruik van de bewuste gronden met de daaruit voortvloeiende redelijkerwijs te verwachten geluidbelasting. Anders dan appellant betoogt, hoefde in het advies daarmee niet uit te worden gegaan van een café dat zeven dagen in de week druk bezocht wordt, maar van een reële prognose van het gebruik. Aan het besluit van het college ligt de veronderstelling ten grondslag dat een café dat gevestigd is in een dorp in het weekend intensiever wordt bezocht dan op doordeweekse dagen. Deze veronderstelling is in overeenstemming met hoe cafés in dorpen, afgaande op de algemene ervaring, worden bezocht. Appellant heeft niets aangevoerd waaruit de Afdeling zou kunnen afleiden dat het bezoekerspatroon op deze locatie van de algemene ervaring zal afwijken.

Gloudemans voor het land van morgen