Gloudemans Het land van morgen

Nederland mooier, beter en duurzamer maken. Met oog voor mens, natuur én economie. Dat is wat ons drijft. Met onze waardebepalingen en adviezen op maat geven we mede vorm aan een toekomstbestendig Nederland en helpen we de ambities van onze opdrachtgevers waar te maken.

Lees meer

We zijn gespecialiseerd in vraagstukken rondom gebiedsontwikkeling en onroerend goed. Onze deskundigen geven niet alleen advies, maar nemen ook het projectmanagement op zich. We denken en doen net een stapje verder, om zo tot die ene Gloudemans-oplossing te komen. Een oplossing die duurzaam én haalbaar is. Hoe complex de opgave ook is. Wat kunnen we voor u betekenen?

Gebiedsontwikkeling

Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven waarin maatschappelijke ambities gecombineerd moeten worden en waar veel en vooral uiteenlopende belangen en disciplines spelen. ... Ontdek meer
https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/EXPERTISEBEELD-Gebiedsontwikkeling-_1832373052.jpg
Gebiedsontwikkeling

Gebiedseconomie

Met Gloudemans als uw financiële sparringspartner wordt de realisatie van gebieds- of vastgoedontwikkelingen binnen de gestelde kaders mogelijk. Onze gebiedseconomen geven strategisch ... Ontdek meer
https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Gloudemans-Expertise-Gebiedseconomie-1.jpg
Gebiedseconomie

Grondverwerving

Om nieuwe gebiedsontwikkelingen mogelijk te maken, is het vaak noodzakelijk om gronden/opstallen te verwerven. Gloudemans heeft de deskundigheid en de ervaring in ... Ontdek meer
https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Gloudemans-Expertise-Grondverwerving-1.jpg
Grondverwerving

Rentmeesterij

De rentmeesters van Gloudemans zijn natuurlijk gedreven gebiedsregisseurs met visie. Ontwikkeling, inrichting en beheer van het landelijk gebied zijn onze specialiteiten. In ... Ontdek meer
https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Gloudemans-Expertise-Rentmeesterij-1.jpg
Rentmeesterij

Schadevergoedingsrecht

Als gevolg van rechtmatig handelen of andere besluitvorming kan een wettelijke verplichting tot schadevergoeding ontstaan (nadeelcompensatie). Gloudemans is gespecialiseerd in het schadevergoedingsrecht ... Ontdek meer
https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Gloudemans-Expertise-Schadevergoedingsrecht-1.jpg
Schadevergoedingsrecht

Taxaties

De ontwikkelingen in de vastgoedmarkt gaan razendsnel. Vastgoed speelt een steeds belangrijkere rol in de maatschappij, waardoor een onafhankelijke en betrouwbare bepaling ... Ontdek meer
https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Gloudemans-Expertise-Taxaties-1.jpg
Taxaties

Transities

De energietransitie, de landbouwtransitie en de woningbouwopgave zijn drie belangrijke opgaven van nationale omvang. Deze opgaven vragen een gebiedsgerichte en integrale benadering. ... Ontdek meer
https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Gloudemans-Expertise-Transities-1.jpg
Transities

Aanbesteden en selecteren

Tenders in vastgoed- en gebiedsontwikkeling bieden overheden de kans om hun economische, ruimtelijke, maatschappelijke, circulaire én duurzame ambities waar te maken bij ... Ontdek meer
https://www.gloudemans.nl/wp-content/uploads/Rechtbank-DJI-3-kleiner-formaat.jpg
Aanbesteden en selecteren

Integrale aanpak gebiedsvisie

Met Gloudemans houdt u grip op grond en daarmee grip op de realisatie van uw doelstellingen, plannen en planning. Onze integrale aanpak stelt ons in staat om processen te versnellen. Door samen aan de start de juiste keuzes te maken realiseren we kostbare tijdswinst.

Aangesloten bij

logo - RICS
Logo - NRVT
Logo - NVR
logo - Register DOBS D
logo - NVM
Logo - LRGD
logo - VVOR
> <

Gloudemans voor het land van morgen