Gloudemans Uitspraak - algemeen
27 maart 2019

ABRS – Passieve risicoaanvaarding en voortdurend proces van overleg en onderhandelingen

Aanvrager is geconfronteerd met het vervallen van bouwmogelijkheden op zijn perceel. Dit perceel werd voorheen enkel gereguleerd op grond van de bouwverordening. Nadien is getracht door middel van een bestemmingsplan de bouwmogelijkheden te beperken. Dit is echter gestrand door een motiveringsgebrek in het goedkeuringsbesluit. De Afdeling is van oordeel dat in elk geval het vervallen van de bouwmogelijkheden voorzienbaar was vanaf het moment dat het goedkeuringsbesluit is vernietigd.

bekijk uitspraak

Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of aanvrager concrete poging heeft ondernomen ter realisering van de bouwmogelijkheden. Op grond van de geschetste feiten blijkt dat tijdens de benuttingsperiode sprake was van een voortdurend proces van overleg en onderhandelingen tussen aanvrager en de gemeente waarbij de gemeente tot aan het einde van de benuttingsperiode serieuze en concrete plannen had voor de percelen en zelfs tot aankoop ervan wilde overgaan. Op grond van deze omstandigheden is er naar het oordeel van de Afdeling geen sprake van passieve risicoaanvaarding.

Gloudemans voor het land van morgen